Aktualności

Walne zgromadzenie AZT - 25.09.2015

Dnia 25.09.2015 o godzinie 18:30 w Tychach odbyło się walne zgromadzenie członków Automobilklubu Ziemi Tyskiej. Jednym z elementów obrad były wybory uzupełniające do Zarządu AZT.

W wyniku głosowania powołany został nowy Zarząd Automobilklubu Ziemi Tyskiej, który przedstawia się następująco:

Grzegorz Wróbel - PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Michalski - VICE PREZES ZARZĄDU

Joanna Skwarek - SKARBNIK

Jarosław Skwarek - SEKRETARZ ZARZĄDU

Filip Janota - CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Gładysz - CZŁONEK ZARZĄDU

Przed nowym Zarządem AZT ogromne wyzwanie jakim będzie m. in. organizacja przyszłorocznego 5 Rajdu Mikołowskiego, jeszcze lepsza organizacja Samochodowych Mistrzostw Tychów, oraz prace związane z Akademią Bezpiecznej Jazdy AZT i rozwój Sekcji Pojazdów Zabytkowych. Liczymy na wsparcie i liczny udział zainteresowanych w naszych imprezach i aktywnościach.

z poważaniem,

Jarosław Skwarek

Walne zgromadzenie AZT

Prosimy wszystkich członków Automobilklubu Ziemi Tyskiej o zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu, oraz z dokumentami w zakładce Ogłoszenia dla członków AZT.

Ogłoszenie WALNE ZGROMADZENIE członków AZT

LISTA ZGŁOSZEŃ oraz HARMONOGRAMY OA i BK

Zamieszczamy listę zgłoszeń do AC Pokale KJS Rajdu Tyskiego, pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy, Pana Andrzeja Dziuby.

Prosimy o zgłaszanie się w porach zgodnych z harmonogramami. Przypominamy również o wydrukowaniu swojego formularza zgłsozeniowego, oraz karty odbioru administracyjnego i badania kontrolnego - ułatwi to nam pracę i przyspieszy Waszą obsługę.

Do zobaczenia na zawodach!

LISTA ZGŁOSZEŃ AC POkale KJS Rajd Tyski

Harmonogram BK - KJS

Harmonogram OA - KJS

AC Pokale KJS Rajd Tyski - lista otwarta

Od dnia dzisiejszego można już zgłaszać się do AC Pokale KJS Rajdu Tyskiego. Poniżej zamieszamy regulamin uzupełniający, a pozostałe dokumenty znajdują się w zakładce "Do pobrania".

Regulamin Uzupełniający AC Pokale KJS Rajd Tyski 2015

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ramowym Samochodowych Mistrzostw Tychów 2015 punkty zdobyte w KJSie będą pomnożone x2. Jest więc o co walczyć!

ZAWODY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE PROJEKTU "TYSKIE ZAWODY SAMOCHODOWE" - dofinansowanie projektu ze środków publicznych urzędu Miasta Tychy

Zapraszamy do zgłaszania się i do zobaczenia na imprezie!

Archiwum